top of page

Inge Haeyaert

Osteopathy & Bodywork - www.ingehaeyaert.be

  • 45 minutes
  • 70€
  • Lei

Service Description

My sessions are a 'fusion' of Western manual techniques from physiotherapy, osteopathy, fascia therapy & cranio-sacraal, completed with bodywork and coaching following Eastern principles, philosophy & insights. Reservation through: https://agenda.crossuite.com/ingehaeyaert/l/n5r4v5z5j454s2c4a434/o/54x25434w2 “Gaandeweg, of misschien beter, gaande op mijn weg van opleidingen en persoonlijke ontwikkeling, is mijn lichaamswerk geëvolueerd en uitgebreid van een focus op de lichamelijke spanning- of pijnzone naar een breder holistisch kader. Een kader met focus eerder op zelfgenezend vermogen, op toename vitaliteit en nadruk op bewustwording rond zelfregulatie fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch. ​Lichaamswerk, aanraking, herstel van beweging en zo ook een optimalisatie van functie, is een manier om het lichaam zijn rechtmatige plaats terug te geven in ons functioneren, om het zelfgenezend vermogen te bevorderen. Emoties en mentale processen krijgen soms te veel plaats in ons dagdagelijks leven en het lichaam is bij velen, jong en oud, op de achtergrond verdwenen, kleine subtiele (alarm)signalen worden niet meer waargenomen of zelfs genegeerd tot het lichaam pijn of spanning als signaal geeft. Mijn begeleiding, altijd vertrekkend vanuit jouw lichaam, wil jouw lichaamsbewustzijn verruimen, wil jou helpen een belichaamd geheel te creëren. Alleen zo ontstaat er een zorgzame, vitale samenwerking tussen lichaam, geest en gevoel.”


Contact Details

  • Lei 15, Leuven, België

    maes@livinglei.org


bottom of page